blog.web68.vn

OUR SPONSORS

  • Khắc phục lỗi không mở được Apps trong Windows 8.1

    Khắc phục lỗi không mở được Apps trong Windows 8.1

    ( 12/11/2014 )

    Hầu hết các ứng dụng Apps trên Windows 8.1 của mình bỗng dưng ngừng hoạt động, bao gồm Weather, Maps, Mail, Skype, Calendar, Contact, Stocks (và thậm chí cả Store App nữa). Mở bất kỳ ứng dụng App nào cũng chỉ Flash một cái rồi tịt luôn, mặc dù vẫn hiển thị icon trên taskbar.

comments powered by Disqus