blog.web68.vn

OUR SPONSORS

Kho sách miễn phí của Microsoft lớn nhất từ trước đến nay


Microsoft đang mở cửa cho phép download rất nhiều ebook từ trước đến nay, bao gồm hầu hết tất cả các sản phẩm của Microsoft: Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Office 2013, Office 365, Office 2010, SharePoint 2013, Dynamics CRM, PowerShell, Exchange Server, Lync 2013, System Center, Azure, Cloud, SQL Server v.v..

Các bạn có thể tải trực tiếp trên trang MSDN của Microsoft: http://blogs.msdn.com/b/mssmallbiz/archive/2014/07/07/largest-collection-of-free-microsoft-ebooks-ever-including-windows-8-1-windows-8-windows-7-office-2013-office-365-office-2010-sharepoint-2013-dynamics-crm-powershell-exchange-server-lync-2013-system-center-azure-cloud-sql.aspx

Các bạn nên dùng IDM để lấy tất cả link cùng một lúc, nên nhớ để dành dung lượng từ 3-5GB để lcos thể lưu toàn bộ sách tải về

Để tiện cho các bạn, mình đã lọc và export file download cho IDM tại đây, hãy tải về, giải nén và import vào IDM của bạn

DOWNLOAD IDM FILE


Tags
ebook  miễn-phi  microsoft  
comments powered by Disqus