blog.web68.vn

OUR SPONSORS

  • So sánh tốc độ các nền tảng PHP

    So sánh tốc độ các nền tảng PHP

    ( 17/07/2014 )

    Zeev Suraski – CTO & Co-Founder của Zend vừa xuất bản một bài đánh giá chi tiết giữa các phiên bản PHP (5.4, 5.5, 5.6) và HHVM (3.1, 3.2) và với phiên bản PHPNG (PHP Next Generation). Tôi xin tổng hợp lại một số kết luận chính để các bạn tham khảo

comments powered by Disqus